Báo chí truyền thông nói về cuộc thi

Tạp chí Du lịch: 

Phát động cuộc thi ảnh du lịch “Tôi yêu Việt Nam”

http://www.vtr.org.vn/phat-dong-cuoc-thi-anh-du-lich-%E2%80%9Ctoi-yeu-viet-nam%E2%80%9D.html

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8 “Tôi yêu Việt Nam”

http://www.vtr.org.vn/cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toan-quoc-lan-thu-8-%E2%80%9Ctoi-yeu-viet-nam%E2%80%9D.html

Báo Chính phủ: Thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc 'Tôi yêu Việt Nam'

http://baochinhphu.vn/Du-lich/Thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toan-quoc-Toi-yeu-Viet-Nam/326874.vgp

Báo Tin tức – TTXVN: Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch 'Tôi yêu Việt Nam'

https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toi-yeu-viet-nam-20180110120452891.htm

Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam: Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8 “Tôi yêu Việt Nam”

http://vovworld.vn/vi-VN/van-hoa/phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toan-quoc-lan-thu-8-toi-yeu-viet-nam-610184.vov

Bản tin Văn hóa Việt phát sóng 22h15 ngày 10/01/2018 trên kênh VTC10.

https://vtc.gov.vn/chitiet/22293-van-hoa-viet-10-01-2018.html

Tạp chí Làng Việt: Phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8

http://langvietonline.vn/Du-Lich/147636/Phat-dong-Cuoc-thi-anh-nghe-thuat-Du-lich-toan-quoc-lan-thu-8.html

Báo Công an nhân dân: Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch lần thứ 8 “ Tôi yêu Việt Nam”

http://cand.com.vn/Chuyen-dong-van-hoa/Phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-lan-thu-8-Toi-yeu-Viet-Nam-474074/

Báo Kinh tế đô thị: Phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch “Tôi yêu Việt Nam”

http://kinhtedothi.vn/phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toi-yeu-viet-nam-307408.html

Báo Tổ quốc: 15 triệu đồng dành cho giải Nhất cuộc thi Ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc

http://toquoc.vn/du-lich/15-trieu-dong-danh-cho-giai-nhat-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toan-quoc-270426.html

Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần 8

http://bvhttdl.gov.vn/bo-voi-cac-don-vi/-/asset_publisher/GrYCMqxyx2pI/content/phat-ong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toan-quoc-lan-8

Báo Công thương: Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc 2018

http://baocongthuong.com.vn/phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toan-quoc-2018.html

Báo điện tử Đảng Cộng sản: Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 8

http://www.dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toan-quoc-lan-thu-8-469453.html

Báo Dân tộc và miền núi: Lễ phát động Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề “Tôi yêu Việt Nam”

http://dantocmiennui.vn/du-lich/le-phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toan-quoc-lan-thu-8-voi-chu-de-toi-yeu-viet-nam/169249.html

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Du lịch: Phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/25638

Báo Dân trí: Phát động cuộc thi Ảnh Nghệ thuật Du lịch 'Tôi yêu Việt Nam'

http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toi-yeu-viet-nam-20180110143826745.htm

Báo An ninh Thủ đô: Phát động cuộc thi ảnh Du lịch toàn quốc lần thứ 8 với chủ đề "Tôi yêu Việt Nam"

http://anninhthudo.vn/giai-tri/phat-dong-cuoc-thi-anh-du-lich-toan-quoc-lan-thu-8-voi-chu-de-toi-yeu-viet-nam/754289.antd

Báo Quân đội nhân dân: Phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 8

http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toan-quoc-lan-thu-8-528637

Báo Hà Nội mới: Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc 2018

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/888075/phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-du-lich-toan-quoc-2018

Báo Du lịch: Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 8

http://baodulich.net.vn/Phat-dong-cuoc-thi-anh-nghe-thuat-Du-lich-toan-quoc-lan-thu-8-02-13551.html

Báo Hải quan: Phát động cuộc thi ảnh du lịch “Tôi yêu Việt Nam”

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Phat-dong-cuoc-thi-anh-du-lich-Toi-yeu-Viet-Nam.aspx

 

BAN TỔ CHỨC

 

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 970 tác giả, 7 quốc gia, 63 tỉnh/thành và 16370 tác phẩm