HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Đồng Chủ tịch.
2. NSNA Lý Hoàng Long , Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật hội NSNAVN - Đồng Chủ tịch.
3. Ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch - Thành viên.
4. NSNA Nguyễn Dần, EVAPA/G, P. Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội NSNAVN - Thành viên.
5. NSNA Lại Diễn Đàm, EVAPA/G - Thành viên.
6. Ông Nguyễn Đức Xuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Du Lịch - Thành viên.
7. Ông Nguyễn Trọng Chính, Phó tổng biên tập Báo ảnh Việt Nam - Thành viên
8. NSNA Kim Bùi Mạnh, EVAPA - Thành viên
9. NSNA Thân Nguyên, EVAPA/G - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 1281 tác giả, 15610 tác phẩm