Kết quả chấm ảnh

+ Từ ngày 12/6/2018 đến ngày 19/6/2018, hội đồng giám khảo đã tiến hành chấm và đã chọn được 1420 tác phẩm vào vòng 2. -> Xem tác phẩm được chọn tại đây

+ Từ ngày 19/06/2018 đến ngày 21/06, hội đồng giám khảo đã chọn được 572 tác phẩm vào vòng 2 -> Xem tác phẩm được chọn tại đây

+ Từ ngày 21/6/2018 đến ngày 22/06/2018, hội đồng giám khảo đã chọn được 184 tác phẩm triển lãm -> Xem tác phẩm được chọn tại đây

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 970 tác giả, 7 quốc gia, 63 tỉnh/thành và 16370 tác phẩm