Thông báo hủy tác phẩm chọn Triển lãm "Sương sớm trên con đường quê"

Tác phẩm "Sương sớm trên con đường quê" của tác giả Hoàng Trung Thiên đã bị hủy vì lý do vi phạm bản quyền tác giả. Theo thể lệ tất cả các tác phẩm tham gia của tác giả Hoàng Trung Thiên của bị hủy theo.

Trân trọng

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 970 tác giả, 7 quốc gia, 63 tỉnh/thành và 16370 tác phẩm