THÔNG BÁO V/V LÙI THỜI GIAN TRAO GIẢI VÀ TRIỂN LÃM

Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 9 – Khám phá Việt Nam là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 – 9/7/2020) và tuyên truyền quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lùi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch thông báo thời gian trao giải và triển lãm Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật Du lịch toàn quốc lần thứ 9 – Khám phá Việt Nam sẽ được lùi sang tháng 9/2020 (dự kiến từ ngày 24-29/9/2020 – nhân ngày Du lịch Thế giới 27/9).

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 1281 tác giả, 15610 tác phẩm