DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

397

Vũ Thy Anh

Đà Nẵng

0

398

Nguyễn Thành Paven

Quảng Ngãi

4

399

Phan Hữu Thông

TP HCM

12

400

Huỳnh Siêu Tiến

Phú Yên

20

401

Đỗ Thanh Liêm

Phú Yên

20

402

Trịnh Xuân Thành

Thái Nguyên

0

403

Nguyễn Thi Thúy Nga

Hà Nội

20

404

Nguyễn Xuân Thanh

Hòa Bình

20

405

Nguyễn Tiến Sỹ

Hà Nội

20

406

Nguyễn Đức Nguyên

Ninh Bình

20

407

Phạm Minh Đức

Hà Nội

6

408

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội

20

409

Cao Minh Tuệ

Hà Nội

14

410

Nguyễn Đoàn Kết

Kiên Giang

20

411

Lục Thị Vân Thuý

TP HCM

20

412

Vũ Ngọc Thiện

Thái Bình

1

413

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

12

414

Mai Quốc Cách

Nam Định

11

415

Phạm Kháng Trường

TP HCM

20

416

Nguyễn Đức Nguyên

Ninh Bình

0

417

Nguyễn Văn Thạnh

Đồng Nai

0

418

Đinh Văn Quản

Nam Định

18

419

Vũ Thành Chung

Hà Nội

20

420

Cao Văn Tùng

Nghệ An

9

421

Đoàn Việt Hưng

Bắc Giang

20

422

Trần Văn Tần

Lào Cai

15

423

Nguyễn Thế Huy

TP HCM

4

424

Nguyễn Thái An

Bà Rịa - Vũng Tàu

14

425

Vũ Ngân Thu

TP HCM

0

426

Trúc Minh Quyền

TP HCM

13

427

Trần Hiếu Nghĩa

Kiên Giang

20

428

Lê Đức Kim

Hà Nội

13

429

Vũ Văn Lâm

Hải Phòng

20

430

Nguyễn Tiến Trung

Thái Bình

12

431

Bùi Minh Hải

Hưng Yên

20

432

Trịnh Xuân Đào

Khánh Hòa

20