DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

613

Văn Quý Đức

Đà Nẵng

17

614

Bùi Đình Hùng

Bình Thuận

2

615

Trần Văn Hồng

Phú Yên

20

616

Nguyễn Thị Thu Trang

Hà Nội

20

617

Nguyễn Minh Tâm

Hà Nội

0

618

Chu Văn Hùng

Hà Nội

0

619

Nguyễn Đăng Việt

Hà Nội

20

620

Phạm Văn Thanh (phạm Quang Thanh)

Hải Phòng

20

621

Bùi Thế Ngũ

Hà Nội

0

622

Bùi Thị Bích Thủy

Quảng Ninh

3

623

Nguyen Van Luan

Đồng Tháp

18

624

Nguyenphuoctoan

TP HCM

20

625

Lương Xuân Lâm

Ninh Bình

15

626

Vũ Xuân Chinh

Hà Nội

5

627

Lê Minh Quát

Bình Thuận

12

628

Trương Ngọc Ẩn

Bình Thuận

11

629

Đặng Đình Quý

Hà Nội

3

630

Đào Anh Tuấn

Thái Bình

18

631

Nguyễn Bá Dĩ (dỹ)

Hà Nội

20

632

Đỗ Thị Bích Hải

Hà Nội

20

633

Nguyễn Thị Bích Hường

Hà Nội

20

634

Lê Thị Xuân Vinh

Hà Nội

7

635

Nghiêm Đình Chính

Hà Nội

20

636

Hoàng Thị Oanh

Hà Nội

2

637

Phạm Thị Duyên

Ninh Bình

10

638

Trần Tam Mỹ

Bình Thuận

20

639

Lâm Trọng Tây

An Giang

20

640

Phạm Quang Thành

TP HCM

20

641

Hoàng Thị Ngọc Hưởng

Hà Nội

0

642

Nguyễn Phúc Đoan

An Giang

20

643

Quảng Ngọc Minh

An Giang

15

644

Nguyenthehai

Nam Định

0

645

Đinh Quang Tiến

Hà Nội

20

646

Phạm Quang Thành

Hà Nội

0

647

Lê Văn Hải

Tây Ninh

20

648

Phạm Thu Nguyệt

Hà Nội

20