DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Nguyễn Huy Vu

TP HCM

0

38

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

20

39

Vũ Việt Dũng

Hà Nội

4

40

Nguyễn Tấn Anh Phong

Thừa Thiên Huế

20

41

Nguyễn Văn Dương

Kiên Giang

20

42

Nguyễn Hải Hưng

Lào Cai

0

43

Phan Ngọc Anh

Tuyên Quang

0

44

Nguyễn Bình Quang

Hà Nội

20

45

Dương Phượng Đại

Quảng Ninh

0

46

Huỳnh Tấn Truyển

Cà Mau

20

47

Lê Chí Liêm

Hà Nội

6

48

Nguyễn Phong Vũ

Kiên Giang

20

49

Trần Hưng Đạo

Bình Định

20

50

Kiều Trung Thành

Hà Nội

10

51

Cao Hải Minh

TP HCM

18

52

Nguyễn Long Giang

Quảng Ninh

20

53

Nguyễn Quốc Thanh

Long An

1

54

Hoàng Văn Khuyến

Cao Bằng

2

55

Nguyen Ngọc Sơn

Hà Nội

20

56

Doan Ngoc Thuong

Hải Dương

0

57

Lưu Thành Đạt

Hải Phòng

0

58

Nguyễn Hữu Tấn

Quảng Nam

3

59

Nguyễn Xuân Thu

Thanh Hóa

20

60

Trần Hưng

Nam Định

20

61

Nguyễn Văn Phụng

TP HCM

20

62

Hoàng Gia Minh

Điện Biên

4

63

Võ Văn Tiến

Quảng Nam

15

64

Vũ Đức Thuận

Quảng Ninh

0

65

Nguyễn Kim Thuyên

Bắc Giang

0

66

Bùi Thái Hải ( Biển Triều)

Hà Nội

20

67

Trịnh Thắng

Hà Nội

20

68

Võ Văn Bông

Bình Dương

20

69

Hoàng Quang Huy

Quảng Ninh

4

70

Trần Việt Linh

Điện Biên

14

71

Bùi Hùng Cường

Quảng Bình

4

72

Lê An Khương ( Lê Khương)

Trà Vinh

4