DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1081

Nguyễn Văn Sẳng

TP HCM

16

1082

Cấn Đình Loan

Quảng Ninh

18

1083

Trần Thanh Toàn

TP HCM

12

1084

Diep Vi Hoa

Khánh Hòa

20

1085

Ngô Thanh Hùng

TP HCM

20

1086

Lương Chính Hữu

Đắk Lắk

15

1087

Ngô Quang Phúc

TP HCM

20

1088

Nguyễn Minh Ty

Hà Giang

0

1089

Nguyễn Minh Tùng

Phú Yên

20

1090

Nguyễn Ngọc Tuấn

Bình Định

20

1091

Huỳnh Ngọc Lượng

Tiền Giang

5

1092

Phan Quoc Thanh

Hà Nội

8

1093

Tạ Nhật Huy

Cà Mau

19

1094

Nguyễn Đăng Đỉnh

Hà Nội

10

1095

Nguyễn Hùng Hậu

Vĩnh Long

16

1096

Nguyễn Ngọc Phúc

Long An

18

1097

Nguyễn Minh Được

Lào Cai

14

1098

Tăng Phi Tuấn

Bến Tre

0

1099

Alexandra Algiere

Hưng Yên

4

1100

Tang Phi Tuan

Bến Tre

20

1101

Trịnh Ngân Liên

Hà Nam

20

1102

Phạm Trọng Cẩn

Khánh Hòa

20

1103

Nguyen Thanh Tung

Hà Nội

10

1104

Vũ Đức Huy

Hà Nội

12

1105

Ngô Quang Duy Ẩn

TP HCM

4

1106

Nguyễn Duy Tường

Hà Nội

19

1107

Trần Đắc Hưng

TP HCM

12

1108

Nguyễn Đức Liêm

Vĩnh Long

20

1109

Hà Minh Đức

Hòa Bình

2

1110

Trần Trung Hậu

Bến Tre

20

1111

Nguyễn Văn Anh

Tây Ninh

16

1112

Nguyễn Minh Ty

Hà Giang

16

1113

Nguyễn Thanh Tùng

Phú Yên

10

1114

Huỳnh Thanh Hùng

An Giang

20

1115

Phạm Như Chiến (minh Chiến)

Hà Tĩnh

20

1116

Nguyễn Quỳnh Đô (hoàng Đô )

Yên Bái

4