DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1153

La Tiến Trưởng

Quảng Ninh

2

1154

Trần Anh Tuyên

Hà Nội

13

1155

Phan Minh Minh Tâm

TP HCM

20

1156

Lại Kim Chung

Hà Nội

5

1157

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phú Thọ

7

1158

Phan Trọng Đạt

Quảng Nam

11

1159

Lê Bảo Hoàng

TP HCM

20

1160

Bui Duy Tư

Ninh Bình

15

1161

Nguyễn Thị Năm

TP HCM

6

1162

Huỳnh Nam Đông

Đà Nẵng

4

1163

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hà Nội

14

1164

Thanh Liem Huynh

Tây Ninh

0

1165

Nguyễn Minh Trường

Hà Nội

9

1166

Nguyễn Xuân Lộc

Hà Nội

9

1167

Nguyễn Công Toại

Long An

20

1168

Trịnh Tố Oanh

Lạng Sơn

5

1169

Hoang Le Cuong

Lạng Sơn

18

1170

Trần Phong Thái

Hà Nam

20

1171

Đỗ Minh Châu

Bạc Liêu

9

1172

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Khánh Hòa

8

1173

Nguyễn Mạnh Cường

Lào Cai

20

1174

Nguyễn Văn Nhị Trình

Đà Nẵng

20

1175

Hồ Huy Sương

Kon Tum

20

1176

Nguyễn Kim Chi

Hà Nội

12

1177

Nguyễn Phong Hoàng

Phú Yên

20

1178

Tran Bao Hoa

Bình Định

15

1179

Nguyễn Hữu Long

Khánh Hòa

15

1180

Nguyễn Thị Bích Liễu

Đồng Tháp

20

1181

Lê Minh Thể

Quảng Ngãi

20

1182

Thai Tuan Kiet

Quảng Nam

7

1183

Phan Nhật Minh

Quảng Nam

20

1184

Lê Thu Thủy

Tây Ninh

3

1185

Trần Thanh Hải

Hà Nội

20

1186

Thai Tran Phong

Hà Nội

14

1187

Phạm Tên

Long An

13

1188

Vũ Văn Tuấn

Hải Dương

3