DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1189

Ngô Vĩnh Phú

TP HCM

11

1190

Phạm Ngọc Diệp

Hà Nội

15

1191

Nguyễn Việt Thắng

Phú Thọ

10

1192

Vũ Hải

Vĩnh Phúc

20

1193

Nguyễn Quốc Toàn

Quảng Ninh

1

1194

Vũ Quang Bình

Bắc Ninh

2

1195

Đồng Khắc Thọ

Thái Nguyên

15

1196

Trần Đức Anh

Hà Nội

8

1197

Bùi Bích Ngọc

Hà Nội

4

1198

Ngô Văn Minh

Hà Nội

6

1199

Nguyễn Văn Dinh

Long An

6

1200

Nguyễn Xuân Hồng

TP HCM

8

1201

Ngô Quang Khôi

Trà Vinh

3

1202

Ngô Huy Tịnh

Gia Lai

20

1203

Võ Văn Bằng ( Duy Bằng)

Long An

20

1204

Đặng Quang Hiển

Cà Mau

12

1205

Đường Hồng Mai

Hà Nội

20

1206

Vũ Quang Ngọc

Hà Nội

5

1207

Ngô Văn Phương

Kiên Giang

20

1208

Lê Duy Chính

Hà Nội

15

1209

Tạ Thu Hường

Hà Nội

6

1210

Nguyễn Văn Thọ

Trà Vinh

0

1211

Nguyễn Văn Thọ

Trà Vinh

3

1212

Trần Đoàn Huy

Thái Nguyên

7

1213

Đinh Hải Ngọc

Hà Nội

20

1214

Văn Ngọc Nhuần

Cần Thơ

20

1215

Nguyên Công Trung

Bình Định

20

1216

Bùi Xuân Thủy

TP HCM

6

1217

Vương Mạnh Cường

Khánh Hòa

15

1218

Vũ Tố Hảo

Hà Nội

20

1219

Trần Đình Hướng

Hà Tĩnh

7

1220

Trần Nhật Linh

Hà Tĩnh

4

1221

Hoàng Hải Ngọc

Đắk Lắk

2

1222

Hoàng An

Quảng Bình

11

1223

Nguyễn Thị Huyền

Hà Nội

12

1224

Lê Huỳnh Nghĩa

Quảng Nam

12