DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Nguyễn Đăng Trình

Đà Nẵng

0

110

Vũ Ngọc Vinh

Nam Định

20

111

Phan Hải Linh

Đà Nẵng

7

112

Lê Hoài Chung

TP HCM

5

113

Hồ Thúc Nhân

TP HCM

0

114

Nguyễn Huy Sơn

TP HCM

20

115

Lê Nguyễn

Cà Mau

1

116

Trần Vương Hào

Hà Nội

16

117

Cao Minh Ngọc

Hải Phòng

12

118

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

20

119

Trần Ngọc Long

Kon Tum

3

120

Nguyễn Hoàng Phương

Lâm Đồng

30

121

Nguyễn Văn Hải

Quảng Bình

20

122

Nguyễn Đức Phước

Hà Nội

20

123

Hà Thế Đô

Tuyên Quang

20

124

Trịnh Minh Kha

Bắc Giang

5

125

Tuân Bùi

Hà Nội

0

126

Trần Thành Trung

Đồng Tháp

0

127

Trần Minh Thanh

Hà Nội

10

128

Hà Quang Trung

TP HCM

20

129

Nguyen Xuan Huu Tam

Thừa Thiên Huế

12

130

Quang Ba Hai

Đà Nẵng

12

131

Trần Quang Anh

Lâm Đồng

20

132

Mè Thúy Vi

Khánh Hòa

1

133

Mai Thị Ngọc Huyền

Đồng Nai

0

134

Huỳnh Trương Phát

Quảng Nam

20

135

Lê Hoàng Mến

Đồng Nai

20

136

Nguyễn Thị Vân

TP HCM

20

137

Phùng Trọng Tuệ

Hải Dương

20

138

Trịnh Đức Trung

TP HCM

4

139

Đặng Nguyễn Hải Duy

Long An

17

140

Lại Thị Ngọc Hiếu

TP HCM

11

141

Lê Thị Thu Thanh

Quảng Trị

10

142

Nguyễn Hữu Đức

Đà Nẵng

6

143

Phan Vũ Trọng

Quảng Nam

20

144

Phan Thị Khánh

TP HCM

20