DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nguyễn Hữu Thông

Bắc Giang

12

146

Nguyễn Tiến Phúc

TP HCM

15

147

Le Minh Tri

TP HCM

20

148

Hiên Công

Quảng Nam

2

149

Đỗ Phương Hà

Hà Nội

5

150

Trần Văn Kỷ

Đồng Nai

20

151

Nguyễn Văn Cường

Quảng Ninh

20

152

Vũ Mạnh Cường

Phú Thọ

20

153

Tsukasa Ishikawa

Hà Nội

20

154

Phạm Quang Tuyến

TP HCM

20

155

Nguyễn Thi Yến

Đắk Lắk

0

156

Trần Huy Khánh

TP HCM

1

157

Đỗ Thanh Tùng

Quảng Ninh

0

158

Trần Ngọc Lâm

Cà Mau

20

159

Đỗ Quảng ( Tức Đỗ Văn Quảng )

Hà Nội

15

160

Nguyễn Trần Mai Phương

Tiền Giang

14

161

Vũ Văn Thành

Quảng Ninh

20

162

Nguyễn Đặng Việt Cường

TP HCM

20

163

Đặng Quỳnh Anh

Hà Nội

5

164

Lê Văn Liễu

Bình Thuận

0

165

Hồ Văn Nỷ

Ninh Thuận

0

166

Hồ Văn Nỷ

Ninh Thuận

20

167

Nguyễn Sỹ Tân

Hà Nội

19

168

Nguyễn Mạnh Quang

Hà Nội

0

169

Trương Nguyên

Kiên Giang

20

170

Vân Chi

Hà Nội

7

171

Andy Lam

Tây Ninh

1

172

Đặng Thị Đạt

Quảng Ninh

1

173

Nguyễn Hoài Văn

Kiên Giang

20

174

Ngô Xuân Hải

TP HCM

4

175

Đỗ Tuấn Anh

Lào Cai

3

176

Nguyễn Quốc Viêt

Tuyên Quang

0

177

Nguyễn Đinh Đức Thành

Hà Nội

5

178

Võ Văn Phi Long

Quảng Nam

2

179

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

20

180

Trần Túy

Bình Thuận

20