DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Đào Ngọc Yến Khoa

Đồng Tháp

3

182

Nguyễn Trọng Minh ( Quang Minh)

Tuyên Quang

17

183

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

20

184

Trần Quang Quý

Bắc Ninh

11

185

Nguyễn Kim Đài

Bắc Ninh

20

186

Cao Minh Tùng

Kiên Giang

0

187

Phạm Hải Vinh

Hà Nội

0

188

Vũ Văn Chinh

Hà Giang

3

189

Trương Quang Hà Nguyên

Hà Nội

7

190

Trần Bích Ngọc

Hải Dương

6

191

Chu Văn Minh

Lạng Sơn

8

192

Tran Tuan

Tiền Giang

20

193

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

20

194

Nguyễn Hữu Tuấn

Quảng Nam

20

195

Đỗ Thành Công

Lâm Đồng

11

196

Bùi Tân Việt

Quảng Ninh

12

197

Nguyễn Văn Hổ

Bạc Liêu

20

198

Nguyễn Đức Bá Thiên

Quảng Nam

13

199

Trương Thế Cầu

Hà Nội

20

200

Phùng Bá Ước

Đà Nẵng

4

201

Nguyễn Tấn Tuấn

TP HCM

20

202

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

20

203

Nguyễn Hữu Nam

Hà Nội

0

204

Hồ Tiến Đạt

Gia Lai

0

205

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

20

206

Nguyễn Đức Thành

Quảng Ninh

20

207

Võ Đình Đảm

TP HCM

20

208

Hồ Văn Trung

Phú Yên

0

209

Đào Duy Quang

Hà Nội

9

210

Vien Le

TP HCM

1

211

Đinh Minh Hoàng

Đà Nẵng

0

212

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

20

213

Trần Văn Luận

Quảng Nam

0

214

Tạ Quang Thắng

Hà Nội

0

215

Đinh Hữu Tuyền

Nam Định

20

216

Thào Thị Minh Tâm

Lào Cai

14