DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

361

Lê Huy Tuấn

Đà Nẵng

20

362

Nguyễn Viết Cường

Hà Nội

20

363

Nguyễn Hữu Thanh Hải

Hà Nội

10

364

Mai Nhật Long

Quảng Bình

1

365

Lê Trịnh Kiểm

TP HCM

10

366

Phạm Ngọc Hoàng

Bình Thuận

19

367

Nguyễn Mạnh Hải

Sơn La

5

368

Trần Văn Tuấn

Bắc Giang

20

369

Nguyễn Đăng Bùi

Lâm Đồng

1

370

Trần Thị Mỹ Ngọc

TP HCM

20

371

Kiều Thương Huyền

Hà Nội

0

372

Lê Hữu Hung

Đà Nẵng

2

373

Võ Tín Di

Trà Vinh

18

374

Phạm Thị Ngoan

Bắc Giang

8

375

Nguyễn Quang Vinh

Kon Tum

20

376

Phạm Đức Minh

TP HCM

20

377

Trần Hữu Cường

Đồng Nai

20

378

Duong Duc Kien

Tây Ninh

20

379

Phan Quách Nhật Minh

Trà Vinh

7

380

Nguyễn Khắc Thành

An Giang

1

381

Nguyễn Quốc Phong

TP HCM

5

382

Nguyen Thanh Tam

Đà Nẵng

7

383

Trần Quốc Phong

Trà Vinh

1

384

Kiều Anh Dũng

TP HCM

20

385

Phạm Doãn Quang

Hà Nội

20

386

Nguyễn Mạnh Cường

Tuyên Quang

20

387

Nguyễn Xuân Hồng

Yên Bái

20

388

Lý Việt Dũng

Bắc Ninh

18

389

Hoàng Ngân Hạnh

TP HCM

20

390

Mai Hoài Thương

Cần Thơ

1

391

Võ Duy Tuyên

Kon Tum

20

392

Nguyễn Quốc Hùng

Hà Nội

0

393

Nguyễn Văn Đạo

Nghệ An

3

394

Lý Trung Hậu

Trà Vinh

0

395

Trà Minh Thiết

Quảng Trị

20

396

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Hà Tĩnh

0